UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron. Na stronach BIP Rady Ministrów zaprezentowano działania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów jako organów władzy wykonawczej. BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawiera informacje o urzędzie, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego wykonywania konstytucyjnych i ustawowych zadań rządu i premiera.

W BIP Rady Ministrów znajdziecie Państwo m.in. porządek obrad Rady Ministrów, teksty przyjętych przez Radę Ministrów i przesłanych do Sejmu projektów ustaw oraz długookresowe programy prac legislacyjnych rządu i premiera. Zamieszczono tu także informacje o organach pomocniczych Rady Ministrów.

W BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oprócz wiadomości na temat samego urzędu oraz wysokich urzędników państwowych pracujących w Kancelarii, znajdują się m.in. informacje o projektach aktów prawnych powstających w KPRM i kolejnych etapach ich tworzenia. Można też znaleźć informacje dotyczące służby cywilnej, w tym ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w całej Polsce (chodzi o miejsca pracy w urzędach administracji rządowej centralnej i terenowej, w tym zespolonej do poziomu powiatu, które podlegają ustawie o służbie cywilnej).

W menu strony głównej zamieszczane są informacje o zamówieniach publicznych KPRM oraz skargach, wnioskach i petycjach wnoszonych do premiera i obsługującego go urzędu.


Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione poprzez wyłożenie lub wywieszenie w urzędzie, można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: bip@kprm.gov.pl,
oraz pisemnie lub telefonując do redakcji BIP tel. 22 694 72 64 lub 694 74 70.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP
Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

do góry