UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania konstytucyjnych i ustawowych zadań rządu i Premiera. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zakres informacji dostępnych w BIP KPRM obejmuje:

  • podstawy prawne działania KPRM (status prawny, przedmiot działalności i kompetencje);
  • pracę w służbie cywilnej (wyszukiwarka informacji o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w całej Polsce, w rządowej administracji centralnej i terenowej, w tym zespolonej do poziomu powiatu);
  • mianowania w służbie cywilnej (informacje o corocznych egzaminach - postępowaniu kwalifikacyjnym - dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, formularz wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej); 
  • projekty aktów prawnych powstających w KPRM (informacja o procesie legislacyjnym);
  • kontrole przeprowadzane przez Kancelarię PRM – zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) – dotyczące realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów lub Premiera;
  • zarządzenia Szefa i Dyrektora Generalnego KPRM (możliwość złożenia wniosku o udostępnienie ww. informacji);
  • informacje o majątku KPRM;
  • dostęp do archiwum KPRM (struktura zasobów Akt Jawnych KPRM oraz informacja, gdzie należy złożyć wniosek o dostęp do archiwum);
  • wykaz nagród przyznawanych przez Premiera za działalność naukową i naukowo-techniczną;
  • pracę w instytucjach Unii Europejskiej (aktualne ogłoszenia o pracy).

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

dziennikarze@kprm.gov.pl - służący wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,

bip@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania pytań przez obywateli.

Można składać je również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonując pod numery: 22 694 74 74 (dziennikarze), 22 694 74 70 (obywatele).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2008
Data modyfikacji : 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry