UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Dyscyplina finansów publicznych

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Grzegorz Gmyrek

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Joanna Pysiewicz-Jężak

Obsługa Rzecznika/Zastępcy Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM: Iwona Biczyńska vel Bicz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 70 79

 

Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa

Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930).

Komisja orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

  1. realizacji budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  2. samorządowych kolegiów odwoławczych;
  3. organów i jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 49 pkt 4 (to jest osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda), oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3 ustawy (to jest jednostek podległych i nadzorowanych przez wojewodę);
  4. osób pełniących funkcje ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu, a także dyrektora generalnego urzędu i głównego księgowego części budżetu, z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetu, której dysponentem jest wojewoda;
  5. innych jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa lub innych środków publicznych, którymi dysponuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub organy i jednostki wymienione w pkt 3.

Przewodniczący Komisji: Karol Szmaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Marek Kieszczyński

Obsługa Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych: Iwona Biczyńska vel Bicz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

tel. +48 22 694 70 79

Metadane

Data publikacji : 11.06.2014
Data modyfikacji : 19.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry