BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzamin-dla-kandydatow/7444,EGZAMIN-DLA-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-ORGANOW-NADZORCZYCH.html
2021-04-10, 20:58

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zakończyła organizację egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284).
Począwszy od 29 lutego 2020 r. egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przeprowadza komisja egzaminacyjna wyznaczana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. Za organizację egzaminu odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/egzamin-dla-kandydatow-na-czlonkow-organow-nadzorczych.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Instrumentów Rozwojowych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony