UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Kierownictwo KPRM

Michał Dworczyk

minister-członek Rady Ministrów, wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Urodzony 22 lipca 1975 roku w Warszawie.

19 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W okresie od marca do grudnia 2017 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od października do lutego 2015 r. przewodniczył sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W aktywną politykę zaangażował się w 2005 roku, kiedy jako ekspert ds. polityki wschodniej oraz polonijnej został powołany na stanowisko doradcy Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2005-2007, współpracując z sekretarzem stanu w KPRM – Adamem Lipińskim, koordynował pracę Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W latach 2008-2010 pracował jako doradca prezydenta RP, śp. Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą zajmując się m.in. polityką odznaczeniową Polaków na byłych Kresach oraz wspieraniem środowisk polskich na Wschodzie.

Ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów jako ochotnik odbył służbę wojskową. Przez wiele lat był harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od ponad 20 lat pracuje m.in. w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz w założonej przez siebie Fundacji Wolność i Demokracja.

W latach 2006-2015 był radnym dzielnicy miasta st. Warszawy, a następnie, radnym Sejmiku Mazowieckiego. W roku 2015 objął mandat poselski. Ma żonę Agnieszkę i czworo dzieci.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2017
Data modyfikacji : 13.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Dworczyk minister-członek Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry