UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Kierownictwo KPRM

Jan Michał Dziedziczak

sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Urodzony 3 sierpnia 1981 r. w Warszawie

19 grudnia 2019 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lipca 2006 do listopada 2007 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jarosława Kaczyńskiego. W okresie od listopada 2015 do kwietnia 2018 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie odpowiadał za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą jest odpowiedzialny m.in. za nawiązywanie oraz podtrzymywanie współpracy z szeregiem środowisk polonijnych, organizacji zrzeszających Polaków poza granicami kraju, ale również pozostałych instytucji publicznych, wyrażających wolę współpracy oraz wsparcia Polonii.

W zakresie pracy Pełnomocnika znalazł się także systematyczny kontakt z ośrodkami polonijnymi oraz poszukiwanie rozwiązań dla ich bieżących trudności, promowanie i ułatwianie im działalności, jak i poszukiwanie pozafinansowych form pomocy. Pełnomocnik wspiera postulaty polskich organizacji na szczeblu dyplomatycznym, odbywając spotkania z ambasadorami, wysłannikami i przedstawicielami zagranicznych rządów, szefami organizacji pomocowych. Koordynuje ponadto współpracę pomiędzy poszczególnymi resortami w zakresie tematyki polonijnej, dokonuje przeglądu działań realizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz administrację rządową w zakresie pomocy Polonii i Polakom poza granicami kraju oraz promuje m.in. poprzez patronaty honorowe i upowszechnianie problematyki środowisk polonijnych. 

Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest przedstawicielem Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Działał aktywnie w parlamentarnych komisjach: do Spraw Unii Europejskiej – pełnił funkcję m.in. przewodniczącego, Łączności z Polakami za Granicą – wiceprzewodniczącego oraz był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.    

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku został stypendystą rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio. W ramach stypendium odbył szkolenie z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Ukończył także Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademii Sztuki Wojennej).

Był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza. Wywodzi się ze Szczepu 169 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Alka Dawidowskiego. W latach 2003-2006 pełnił funkcję komendanta Warszawskiego Związku Drużyn Harcerzy „Mokotów”, wchodzącego w skład Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W latach 2004-2006 był rzecznikiem prasowym ZHR.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 08.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Dziedziczak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry