UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Kierownictwo KPRM

Piotr Mazurek

podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia ze specjalizacjami animacja życia publicznego (licencjat) oraz administracja publiczna (magister nauk politycznych). Od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz  Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W latach 2012-2013 współpracował z Kongresem Mediów Niezależnych. Od kwietnia 2011 do listopada 2013 koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. W latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W 2012 roku został publicystą miesięcznika „Na Poważnie”, a od kwietnia 2013 roku jest stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii”. Współpracował też m.in. z tygodnikiem „ABC” oraz portalami wpolityce.pl i blogpress.pl. W marcu 2015 roku został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla młodych Polaków. Brał udział w roli prelegenta w licznych konferencjach m.in. Kongresie „Polska Wielki Projekt” oraz dwóch Kongresach Programowych Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” (2015 i 2019). Od listopada 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego. W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. Przystąpił w jej ramach do Sekcji „Edukacja, Młode Pokolenie, Sport” oraz „Kultura, Polityka Historyczna, Tożsamość Narodowa”. W 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek powołał go do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2018 roku został członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wszedł także w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących trzech programów rządowych wspierających trzeci sektor: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (jako przewodniczący).

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury oraz członka Komisji Edukacji oraz Nazewnictwa. Był współtwórcą projektu ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W październiku 2019 roku został członkiem tego organu, a następnie wybrano go jego współprzewodniczącym (ze strony rządowo-samorządowej).

Metadane

Data publikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mazurek
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry