UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Kierownictwo KPRM

Rafał Siemianowski

podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Urodzony 25 października 1980 r. w Opolu - absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), urzędnik służby cywilnej (mianowanie w 2006 r.).

W 2004 r. przez kilka miesięcy pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, odpowiadając za współpracę transgraniczną w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Karierę w administracji rządowej rozpoczął, po ukończeniu KSAP w 2006 r., jako główny specjalista w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie, wykorzystując doświadczenia zdobyte na stanowisku radcy Szefa KPRM i naczelnika Wydziału, został zastępcą dyrektora Sekretariatu/Biura Prezesa Rady Ministrów, którym był w latach 2009-2012, a następnie 2015-2020. Współpracując bezpośrednio z kolejnymi Szefami KPRM odpowiadał m.in. za przedkładanie propozycji rozwiązań i projektów decyzji w sprawach kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM, udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów.

W latach 2012-2015 pracował w Ambasadzie RP w Londynie, gdzie jako radca odpowiadał za współpracę naukową i akademicką (m.in. promocja języka polskiego i tzw. Polish Studies, współpraca ze środowiskiem polskich studentów i naukowców w Wielkiej Brytanii) oraz sprawy polityczne (polityka Wielkiej Brytanii wobec Afryki, Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii oraz Arktyki).

W 2017 r. został powołany w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodatkowe doświadczenie zdobywał m.in. na praktyce w Ambasadzie RP w Bernie (2002 r.), jako stażysta w Prefekturze Departamentu La Manche we Francji (2005 r.) oraz w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych, 2009/2010 r.), a także jako stypendysta Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na Georgetown University w Waszyngtonie (Georgetown Leadership Seminar 2014). W 2019 r. uczestniczył w programie ARGO Top Public Executive  w IESE Business School w Barcelonie.

Jest żonaty, ma córkę.

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Data modyfikacji : 27.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Siemianowski
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry