UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Kontrola i nadzór

Misją Departamentu Nadzoru i Kontroli jest dostarczanie Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów propozycji zmian w zakresie organizacji struktur państwa, podziału zadań publicznych oraz efektywnego ich realizowania, przygotowywanych na podstawie wniosków z prowadzonej działalności.

Informacje dostarczone w wyniku kontroli, w tym kontroli koordynowanych, są podstawą interwencji w celu skorygowania bądź usprawnienia funkcjonowania administracji rządowej. Wiarygodność i kompletność uzyskanych informacji pozwala na ich bezpośrednie wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji wpływających na funkcjonowanie państwa.

Uzyskiwanie informacji w trybie nadzoru służy wspieraniu kierownictwa KPRM w realizacji celów i odbywa się poprzez ocenę jednostek podległych i nadzorowanych w drodze gromadzenia i analizowania informacji zarówno w toku systematycznego nadzoru, jak i działań interwencyjnych.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Nadzoru i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Marta Ściechura

Opcje strony

do góry