BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/majatek-i-budzet-kprm/7548,majatek.html
2021-04-10, 20:47

Bilans za rok 2019 - plik pdf, plik CSV

Informacja dodatkowa za rok 2019 - plik pdf, plik CSV

Rachunek zysków i strat za rok 2019 - plik pdf, plik CSV

Zestawienie zmian w funduszu za rok 2019 - plik pdf, plik CSV

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa cz. 16 KPRM - plik pdf, plik CSV

Informacja z wykonania planu wydatków środków europejskich cz. 16 KPRM - plik pdf, plik CSV

Majątek KPRM  - stan na 31 grudnia 2019 r. - plik xlsx, plik csv

Metadane

Data publikacji : 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Budżetowo-Finansowe KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony