BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html
2021-04-10, 21:05

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

 

 

Od 16 marca 2020 r, do odwołania informacje na temat nagród Prezesa Rady Ministrów będą udzielane pod numerem 607 490 911

(praca zdalna w związku z koronawirusem)

Informacja o terminach i kryteriach oceny wniosków w XXVII edycji Nagrody PRM w 2020 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Wniosek o przyznanie nagrody - załącznik do rozporządzenia

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

 

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 69 63

 

Skład Zespołu ds. Nagród - kadencja 2019-2023

Metadane

Data publikacji : 01.02.2012
Data modyfikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tyman-Koc Departament Nadzoru i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony