UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Podmioty nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, w stosunku do spółek wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 513), wydanym na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów:

Lp. Nazwa Spółki Siedziba Numer Krs
1 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa 0000037957
2 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Warszawa 0000094881
3 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa 0000109815
4 Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa 0000466256

Lista podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów - plik w formacie csv

Metadane

Data publikacji : 31.03.2020
Data modyfikacji : 06.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Sierpińska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry