UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

W BIP KPRM publikowane są uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w  których prawa udziałowe wykonuje Prezes Rady Ministrów i w stosunku do których posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 

Nazwa Spółki Uchwały WZ
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków organów spółek:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Rada Nadzorcza
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Zarząd
Zarząd - Uzasadnienie
Rada Nadzorcza
Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zarząd Rada Nadzorcza

 

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Sierpińska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry