UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, który zbył akcje lub prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej informacje o zbyciu akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z wyłączeniem zbycia akcji, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 6 ustawy.

Zbycie akcji i udziałów 4 spółek należących do Skarbu Państwa poprzez wniesienie ich na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Skarbu Państwa
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry