UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Status prawny

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm. oraz zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z późn. zm. , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest urzędem obsługującym Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Radę Legislacyjną. KPRM zapewnia również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeśli tak postanowi w zarządzeniu lub rozporządzeniu Rada Ministrów albo premier.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2008
Data modyfikacji : 27.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba udostępniająca informację:
Nowak-Nova Dariusz
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry