UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praktyki studenckie

Studenci i studentki, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w KPRM powinni złożyć:

Komplet dokumentów należy składać:

- drogą elektroniczną na adres praktyki@kprm.gov.pl

lub

- w wersji papierowej na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

(z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”).

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a KPRM. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zasady organizacji praktyk studenckich adresowane są do studentek i studentów polskich szkół wyższych. Wnioski osób uczących się w zagranicznych szkołach wyższych są rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Po zakończeniu praktyki KPRM wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

porozumienie uczelnia - urząd

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry