UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Staże dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych polega na nabywaniu  przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bez nawiązywania z nią stosunku pracy.

KPRM wyjątkowo rozpatruje indywidulne wnioski osób bezrobotnych o odbycie stażu wyłącznie w sytuacji posiadania możliwości zorganizowania dodatkowego stażu.

Zainteresowani stażem dla osób bezrobotnych mogą zgłaszać się do Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Istnieje również możliwość przyjęcia na staż w KPRM osób bezrobotnych zarejestrowanych w innych urzędach pracy na terenie kraju. Wymaga to uzgodnienia warunków przyjęcia na staż i możliwości finansowania z właściwym terenowo urzędem pracy.

Staż dla osób bezrobotnych w KPRM odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy i KPRM.

 

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry