UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wolontariaty

Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych polega na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu czynności na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, zwaną wolontariuszką/wolontariuszem.

Wszystkich zainteresowanych możliwością świadczenia wolontariatu w KPRM zachęcamy do wypełnienia i przesłania:

  • CV,
  • Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego.

Bardzo prosimy o składanie kompletu dokumentów co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia wolontariatu:

- drogą elektroniczną na adres praktyki@kprm.gov.pl

lub

- w wersji papierowej na adres

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

(z adnotacją na kopercie „wolontariat”)

Niezbędnym warunkiem odbywania wolontariatu jest zawarcie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych pomiędzy wolontariuszem a KPRM. Kancelaria zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych jedynie na okres dłuższy niż 30 dni.

Wolontariusz musi być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przed rozpoczęciem wolontariatu.

Po zakończeniu wolontariatu KPRM wystawia zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

 

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry