UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie w służbie cywilnej

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w 2020 r. nie przeprowadza się postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn zm.).

OGŁOSZENIE

SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

w sprawie maksymalnej liczby nowych mianowań w roku 2020

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571), na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.), ogłasza się, co następuje:

Maksymalna liczba nowych mianowań w roku 2020 wynosi 490.

 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2020 r.

Na podstawie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1552, z późn. zm) ogłasza się, co następuje:

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 roku odbędzie się 27 czerwca 2020 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

Szef Służby Cywilnej określił wzory:

Metadane

Data publikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Marczewski
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry