UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych na okres 6 lat, w tym 12 członków powoływanych na wniosek Szefa Służby Cywilnej spośród urzędników służby cywilnej oraz 3 członków powoływanych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 

Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej,


powołanej przez Prezesa Rady Ministrów na lata 2018–2024:

 1. Michał Frączkiewicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (zastępca przewodniczącego)
 2. Rafał Haczkiewicz – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 3. Barbara Haładyj – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (przewodniczący)
 4. Piotr Kobiela – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 5. Marzenna Kołodziejak – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 6. Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 7. Sławomir Majszyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 8. Piotr Orzech – Urząd Regulacji Energetyki
 9. Urszula Pawłowska-Rojek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 10. Dawid Pluta – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 11. Radosław Płucisz – Ministerstwo Sprawiedliwości (zastępca przewodniczącego)
 12. Maciej Tomczak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 13. Jacek Woźniak – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 14. Cezary Zaremba – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 15. Anna Żółkowska – Ministerstwo Finansów

Metadane

Data publikacji : 04.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Zawadzki
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry