BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/inne-dokumenty/297,Inne-dokumenty.html
2021-04-10, 21:53

Uchwała nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu” z załącznikiem

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 182/2017 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym"

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 28 lipca 2015 r.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013-2016

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013 - 2016

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2013 - 2015 z uzasadnieniem

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2011 r.

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2011 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015

Uchwała nr 216/2011 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (ACTA) z uzasadnieniem

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2013


 

Metadane

Data publikacji : 26.04.2019
Data modyfikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Jasiński Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony