BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/komisje-wspolne/1960,Komisja-WspolnaPrzedstawicieli-Rzadu-RP-oraz-Kosciola-Ewangelicko-Augsburskiego-.html
2021-10-25, 08:40

Komisja WspólnaPrzedstawicieli Rządu RP oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - działa na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 

Metadane

Data publikacji : 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony