BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/komisje-wspolne/252,Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html
2021-10-20, 17:58

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - http://www.kwrist.mac.gov.pl


Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Metadane

Data publikacji : 05.02.2002
Data modyfikacji : 15.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
root
Osoba udostępniająca informację:
root Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony