UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Przedmiot działalności Rady Ministrów

Zgodnie z art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów zatem:

 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Państwa,
 • uchwala projekt budżetu państwa,
 • kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
 • zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
 • zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
 • określa organizację i tryb swojej pracy.

Szczegółowe zadania i kompetencje rządu określa ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm. Zaś uchwała nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. z późn. zm. Regulamin pracy Rady Ministrów mówi, że Rada Ministrów, wykonując zadania i kompetencje, ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach związanych z polityką wewnętrzną i zewnętrzną kraju.

Procedury przyjmowania dokumentów rządowych szczegółowo i obszernie zostały opisane na stronach Rządowego Centrum Legislacji https://rcl.gov.pl/.

Metadane

Data publikacji : 05.03.2008
Data modyfikacji : 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry