BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/podstawy-prawne/status-prawny-rady-mini/53,Status-prawny-Rady-Ministrow.html
2021-04-13, 06:53

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej - mówi artykuł 10. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów obok prezydenta RP jest organem władzy wykonawczej. Rada Ministrów kieruje administracją rządową (art. 146 ust. 3 konstytucji).

Metadane

Data publikacji : 12.02.2008
Data modyfikacji : 18.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
root
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony