UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Prace legislacyjne Rady Ministrów

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Rada Minstrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych obejmujący: projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

Od 21 listopada 2019 r. obowiązuje następujący:

Od 4 grudnia 2015 r. do 21 listopada 2019 r. obowiązywał następujący:

Przed 4 grudnia 2015 r. obowiązywał:

Przed dniem 1 września 2011 roku Rada Minstrów przygotowywała, co najmniej raz na 6 miesięcy, programy prac legislacyjnych.

PLAN PRAC RZĄDU W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2010 r.

 

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie styczeń-czerwiec 2010 r., przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 stycznia 2010 r., został podzielony na części A (obejmujące projekty o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki rządu) oraz części B (obejmujące pozostałe projekty, przy czym w przypadku dokumentów, których opracowanie jest szczególnie czasochłonne lub wymaga przeprowadzenia pogłębionych analiz, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ich realizacji):

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty niezrealizowane z planu maj - lipiec i nieumieszczone w planie sierpień - grudzień będą procedowane poza planem.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2012
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Malitek Departament Rady Ministrów
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry