UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Zgłoszenie do Wykazu prac Rady Ministrów

Zgodnie z § 25 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów wniosek o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef KPRM zamieszcza w BIP na stronie podmiotowej KPRM. Formularz stosowany jest w przypadku wniosku o wprowadzenie nowych projektów do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a także aktualizacji wpisu projektu już ujętego w Wykazie i wycofania projektu z Wykazu. Do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisywane są projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń Rady Ministrów, do Wykazu prac programowych Rady Ministrów – projekty strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem ww. projektów poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu (§ 25 ust. 1 i 2 Regulaminu). Do wniosku o wprowadzenie do właściwego wykazu prac legislacyjnych projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy dołącza się wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych (§ 25 ust. 1a Regulaminu).

Skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, może nastąpić po wpisaniu projektu do danego wykazu (§ 31 Regulaminu).

 

Formularz zgłoszenia do Wykazu prac Rady Ministrów

Formularz oceny skutków regulacji

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.01.2014
Data modyfikacji : 05.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Oceny Skutków Regulacji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry