Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1146
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD460 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM IV kwartał 2021 r. Więcej
IC20 MFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
UD325 MF
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej MF I kwartał 2022 r. Więcej
RD459 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2021 r. Więcej
RD457 MF
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2021 r. Więcej
RD458 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD324 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2021 r. Więcej
UD323 MS
Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2022 r. Więcej
UD322 MS
Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2022 r. Więcej
UD321 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2022 r. Więcej
UC111 MS
Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2022 r. Więcej
UD320 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD456 MKiŚ
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
IC19 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
ID213 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD319 MEiN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik do spraw wychowawczej funkcji szkoły, edukacji włączającej i kształcenia zawodowego MEiN I kwartał 2022 r. Więcej
RD455 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD454 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD318 MRiPS
MRiT, MZ, MSWiA, MS, MI
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD317 MF
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2021 r. Więcej
UD316 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD315 MF
Tadeusz Kościński Minister Finansów MF IV kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30.11.2021 Więcej
RD453 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 listopada 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD314 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
ID212 MRiRW
Lech Kołakowski Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD313 MEiN
Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu MEiN I kwartał 2022 r. Więcej
RD452 MRiPS
Paweł Wdówik Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
ID211 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD451 MI
Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
ID210 MEiN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEiN IV kwartał 2021 r. Więcej
RD450 MEiN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEiN IV kwartał 2021 r. Więcej
RD449 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2021 r. Więcej
UD312 MKiŚ
Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu MKiŚ I kwartał 2022 r. Więcej
UC110 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa MKiŚ II kwartał 2022 r. Więcej
RD448 MAP
Karol Rabenda Podsekretarz Stanu MAP IV kwartał 2021 r. Więcej
UD311 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD310 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 listopada 2021 r. Więcej
IC18 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
ID208 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26.11.2021 w trybie obiegowym Więcej
RD447 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM I kwartał 2022 r. Więcej

do góry