Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1030
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD286 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu III kwartał 2021 r. Więcej
UD287 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UC98 MKiŚ
Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu MKiŚ I kwartał 2022 r. Więcej
UD285 MSZ
Szymon Szynkowski vel Sęk Sekretarz Stanu MSZ IV kwartał 2021 r. Więcej
UD284 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD283 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD282 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD281 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS III kwartał 2021 r. Więcej
UD280 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa MKiŚ I kwartał 2022 r. Więcej
UD279 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD278 Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Wojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci III kwartał 2021 r. Więcej
UD277 Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Wojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci III kwartał 2021 r. Więcej
RD415 MRiRW
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. Więcej
ID195 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD414 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID194 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD276 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
ID193 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID192 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD275 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
RD413 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD273 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD274 MAP
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP III kwartał 2021 r. Więcej
UD272 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MFFiPR IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. Więcej
ID191 MEiN
KPRM
Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Justyna Orłowska Pełnomocnik PRM ds. GovTech MEiN III kwartał 2021 r. Więcej
RD412 MZ
Pani Anna Goławska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia MZ III kwartał 2021 r. Więcej
RD410 GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki IV kwartał 2021 r. Więcej
ID190 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia MZ IV kwartał 2021 r. Więcej
ID189 MFFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
RD411 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych IV kwartał 2021 r. Więcej
UD271 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia MZ III kwartał 2020 r. Więcej
RD409 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD270 MKDNiS
Anna Krupka Sekretarz Stanu MKDNiS III kwartał 2021 r. Więcej
UD269 MFFiPR
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
UC97 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD268 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury MI III kwartał 2021 r. Więcej
UA7 MKiŚ
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD408 MRiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IC17 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
UD267 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej

do góry