Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

699
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD297 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. Więcej
RD296 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON I kwartał 2021 r. Więcej
RD295 MEiN
Anna Budzanowska Podsekretarz Stanu MEiN I kwartał 2021 r. Więcej
RD294 KPRM
Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2021 r. Więcej
UD178 MON
Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu MON I kwartał 2021 r. Więcej
UD177 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 stycznia 2021 r. Więcej
UD175 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS I kwartał 2021 r. Więcej
UD176 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MRPiT II kwartał 2021 r. Więcej
ID139 MKiŚ
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MKiŚ I kwartał 2021 r. Więcej
RD293 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD292 MEiN
Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki MEiN I kwartał 2021 r. Więcej
RD290 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2021 r. Więcej
RD291 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS I kwartał 2021 r. Więcej
RD289 MKDNiS
Anna Krupka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu MKDNiS I kwartał 2021 r. Więcej
RD288 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu MAP I kwartał 2021 r. Więcej
UD173 Prezes GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Prezes GUS I kwartał 2021 r. Więcej
UD174 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2021 r. Więcej
RD286 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD287 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 stycznia 2021 r. z autopoprawką i uwagą Więcej
UD172 MRPiT
MFFiPR
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRPiT II kwartał 2021 r. Więcej
RD285 MAP
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych MAP I kwartał 2021 r. Więcej
ID138 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2021 r. Więcej
UD171 MFFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej MFFiPR I kwartał 2021 r. Więcej
UD170 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. Więcej
UC69 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK I kwartał 2021 r. Więcej
UD169 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2021 r. Więcej
ID136 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa MC I kwartał 2021 r. Więcej
ID137 MKDNiS
MEiN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MKDNiS I kwartał 2021 r. Więcej
ID135 MFFiPR
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu MFFiPR I kwartał 2021 r. Więcej
RD284 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD283 MZ
Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia MZ I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID134 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2021 r. Więcej
ID133 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2021 r. Więcej
UD168 MKDNiS
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKDNiS I kwartał 2021 r. Więcej
ID132 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ I kwartał 2021 r. Więcej
UD167 Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej
Pan Piotr Mazurek Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej I kwartał 2021 r. Więcej
UD166 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2021 r. Więcej
RD282 Prezes RCL
Krzysztof Szczucki Prezes Rządowego Centrum Legislacji Prezes RCL IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
RD281 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MFFiPR IV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2020 r. w trybie obiegowym Więcej
UD165 MFFiPR
Anna Chałupa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej MFFiPR I kwartał 2021 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry