Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

804
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD206 MSZ
Zbigniew Rau Minister Spraw Zagranicznych MSZ II kwartał 2021 r. Więcej
UD205 MRPiT
Prezes GUM, Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej
UD204 MRiRW
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2021 r. Więcej
RD340 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD342 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD341 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD339 MRiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRiPS II kwartał 2021 r. Więcej
UD203 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC II kwartał 2021 r. Więcej
RD338 MRiRW
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2021 r. Więcej
RD337 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 kwietnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID159 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa MKiŚ II kwartał 2021 r. Więcej
RD336 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2021 r. z autopoprawką w trybie obiegowym Więcej
UD201 MEiN
Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu MEiN II kwartał 2021 r. Więcej
UD200 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
UD202 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. Więcej
UC77 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2021 r. Więcej
ID158 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
UD199 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
ID157 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
ID156 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
ID155 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
ID154 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
UD198 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
ID151 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
ID150 MKDNiS
Piotr Gliński Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu MKDNiS III kwartał 2021 r. Więcej
ID152 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID153 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID149 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. Więcej
RD335 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD334 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD333 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD197 MRPiT
Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz Stanu MRPiT I kwartał 2021 r. Więcej
UD196 MRPiT
Anna Kornecka Podsekretarz Stanu, Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej
ID148 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IA3 MKiŚ
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii MKiŚ II kwartał 2021 r. Więcej
ID147 MKiŚ
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii MKiŚ I kwartał 2021 r. Więcej
UC76 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
RD332 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON II kwartał 2021 r. Więcej
ID146 KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD331 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry