Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1078
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD418 MAP
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP III kwartał 2021 r. Więcej
RD417 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD291 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UD290 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UD289 MRiPS
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 października 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD416 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2021 r. Więcej
ID196 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 września 2021 r. Więcej
UD288 MKDNiS
Anna Krupka Sekretarz Stanu MKDNiS IV kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 września 2021 r. Więcej
UD286 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu III kwartał 2021 r. Więcej
UD287 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UC98 MKiŚ
Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu MKiŚ I kwartał 2022 r. Więcej
UD285 MSZ
Szymon Szynkowski vel Sęk Sekretarz Stanu MSZ IV kwartał 2021 r. Więcej
UD284 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD283 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD282 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD281 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS III kwartał 2021 r. Więcej
UD280 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa MKiŚ I kwartał 2022 r. Więcej
UD279 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD278 Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Wojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci III kwartał 2021 r. Więcej
UD277 Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci
Wojciech Labuda Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci III kwartał 2021 r. Więcej
RD415 MRiRW
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID195 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD414 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID194 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD276 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
ID193 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID192 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD275 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
RD413 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD273 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD274 MAP
Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych MAP III kwartał 2021 r. Więcej
UD272 MFFiPR
Sebastian Skuza Sekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. Więcej
ID191 MEiN
KPRM
Marzena Machałek Sekretarz Stanu, Justyna Orłowska Pełnomocnik PRM ds. GovTech MEiN III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD412 MZ
Pani Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. Więcej
RD410 GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki IV kwartał 2021 r. Więcej
ID190 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2021 r. Więcej
ID189 MFFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
RD411 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych IV kwartał 2021 r. Więcej
UD271 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. Więcej
RD409 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej

do góry