Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1078
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD270 MKDNiS
Anna Krupka Sekretarz Stanu MKDNiS III kwartał 2021 r. Więcej
UD269 MFFiPR
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
UC97 MRiRW
Ryszard Kamiński Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD268 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
UA7 MKiŚ
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD408 MRiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IC17 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD267 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
UD266 MRPiT
Anna Kornecka Podsekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej
UD265 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 sierpnia 2021 r. Więcej
RD407 Minister - członek RM, Szef KPRM
Rafał Siemianowski – Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 09.08.2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD406 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 09.08.2021 r. w trybie obiegowym wraz z AUTOPOPRAWKĄ Więcej
IC15 MFFiPR
Małgorzata Jarosińska – Jedynak Sekretarz Stanu MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
IC16 MFFiPR
Małgorzata Jarosińska – Jedynak Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UD264 MRPiT
Piotr Uściński Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. Więcej
RD405 MRiPS
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 września 2021 r. Więcej
RD404 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IC14 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2021 r. Więcej
RD403 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
UD262 MS
Katarzyna Frydrych Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UC96 MS
Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MS III kwartał 2021 r. Więcej
UD263 MRPiT
Robert Tomanek Podsekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2021 r. Więcej
UD261 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
RD402 MKiŚ
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii MKiŚ III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 października 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD401 MC
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 września 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID188 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
RD400 MKDNiS
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKDNiS III kwartał 2021 r. Więcej
RD399 MFFiPR
Magdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej MFFiPR IV kwartał 2021 r. Więcej
ID187 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2021 r. Więcej
RD398 MEiN
Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu MEiN III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2021 r. w trybie obiegowym z Autopoprawką Więcej
RD397 MRPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej
ID186 MI
Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. z AUTOPOPRAWKĄ Więcej
UD260 MFFiPR
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. Więcej
ID185 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD259 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Marcin Horała Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego III kwartał 2021 r. Więcej
RD396 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. Więcej
UD258 MKiŚ
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu, Marek Chibowski – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
UC95 MFFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UD257 MRPiT
Anna Kornecka Podsekretarz Stanu MRPiT I kwartał 2022 r. Więcej
UC94 MRPiT
Robert Tomanek Podsekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej

do góry