Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1078
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD256 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef KPRM Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2021 r. Więcej
ID184 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD255 MZ
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. Więcej
UA6 MI
MSWiA, MS
Rafał Weber Sekretarz Stanu, Maciej Wąsik Sekretarz Stanu, Marcin Warchoł Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD253 MRPiT
Anna Kornecka Podsekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 września 2021 r. Więcej
UD254 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. Więcej
ID183 MEiN
Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki MEiN III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. Więcej
UD251 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. z AUTOPOPRAWKĄ Więcej
UD252 MRiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 sierpnia 2021 r. z autopoprawkami Więcej
RD395 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD250 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD249 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
RD394 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD248 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UC93 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
RD393 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD392 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD247 MKDNiS
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKDNiS III kwartał 2021 r. Więcej
UC92 MI
Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
UD245 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2021 r. Więcej
UD244 MS
Michał Woś Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD246 MKiŚ
Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
UD243 MKiŚ
Edward Siarka Sekretarz Stanu MKiŚ III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2021 r. Więcej
UD242 MC
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów MC III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD241 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
ID182 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
UD240 MRPiT
Olga Ewa Semeniuk Podsekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2021 r. Więcej
UD239 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
UD238 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2021 r. Więcej
UD237 MRiRW
Anna Gembicka Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2021 r. Więcej
UD236 Minister - Członek RM Michał Wójcik
Michał Wójcik Minister – Członek Rady Ministrów Minister - Członek RM Michał Wójcik III kwartał 2021 r. Więcej
RD391 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IC13 MKiŚ
MZ
Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
RD390 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID181 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID180 MEiN
Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu MEiN III kwartał 2021 r. Więcej
RC8 MC
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu MC IV kwartał 2021 r. Więcej
RD389 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
ID176 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
ID178 Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Marcin Horała Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego III kwartał 2021 r. Więcej

do góry