Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1078
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID179 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2021 r. Więcej
ID177 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT II kwartał 2021 r. WYCOFANY Więcej
ID175 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MRPiT II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2021 r. Więcej
ID174 MRPiT
Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii MPiT II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2021 r. Więcej
UD235 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR I kwartał 2022 r. Więcej
UD234 MEiN
Tomasz Rzymkowski Sekretarz Stanu MEiN III kwartał 2021 r. Więcej
UC91 MKiŚ
Edward Siarka Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
UC90 MZ
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ III kwartał 2021 r. Więcej
UD233 Minister - Członek RM Michał Cieślak
Minister – Członek Rady Ministrów Michał Cieślak Minister - Członek RM Michał Cieślak II kwartał 2021 r. Więcej
RD388 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD387 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IA4 MRiPS
Barbara Socha Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Podsekretarz Stanu MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
RD386 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD385 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
IC12 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 sierpnia 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID173 MKiŚ
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
UC89 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
UD232 MI
Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2021 r. Więcej
RD384 MEiN
Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu MEiN II kwartał 2021 r. Więcej
ID172 MEiN
Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu MEiN II kwartał 2021 r. Więcej
UD231 MRPiT
Piotr Uściński Sekretarz Stanu MRPiT IV kwartał 2021 r. Więcej
UD230 MRPiT
Iwona Michałek Sekretarz Stanu MRPiT III kwartał 2021 r. Więcej
IC11 MFFiPR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UC88 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
RD383 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID171 MC
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów MC II kwartał 2021 r. Więcej
RD382 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD229 MC
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów MC II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD228 MEiN
Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu MEiN III kwartał 2021 r. Więcej
UD227 Minister - Członek RM Michał Wójcik
Michał Wójcik Minister - Członek Rady Ministrów Minister - Członek RM Michał Wójcik II kwartał 2021 r. Więcej
UD226 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ II/III kwartał 2021 r. Więcej
UC87 MSWiA
Bartosz Grodecki Podsekretarz Stanu MSWiA II/III kwartał 2021 r. Więcej
RD381 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD380 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca 2021 r.w trybie obiegowym Więcej
RD379 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD225 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 czerwca 2021 r. Więcej
UD224 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego IV kwartał 2021 r. Więcej
UD223 MI
Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu MI II kwartał 2021 r. Więcej
UB3 MKiŚ
MFFiPR
Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu MKiŚ III kwartał 2021 r. Więcej
UC86 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK III kwartał 2021 r. Więcej

do góry