Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Liczba rekordów w bazie

1078
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD222 MS
Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2021 r. Więcej
RD378 MSZ
MSWiA
Szymon Szynkowski vel Sęk Sekretarz Stanu, Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 września 2021 r. Więcej
RD377 MI
Marcin Horała Sekretarz Stanu MI II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD221 MFFiPR
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2021 r. Więcej
RD376 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID170 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 czerwca 2021 r. Więcej
RD375 Prezes UOKiK
Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK III kwartał 2021 r. Więcej
UC85 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2021 r. Więcej
UD220 MRiPS
Barbara Socha Podsekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2021 r. Więcej
ID169 MAP
Artur Soboń Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego MAP II kwartał 2021 r. Więcej
RD374 MRPiT
Grzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu MRPiT II kwartał 2021 r. Więcej
UC84 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III kwartał 2021 r. Więcej
RD373 Minister - Członek RM Michał Cieślak
Minister - Członek Rady Ministrów Michał Cieślak Minister - Członek RM Michał Cieślak II kwartał 2021 r. Więcej
RD372 MFFiPR
Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu MFFiPR II kwartał 2021 r. Więcej
ID168 MSZ
Piotr Wawrzyk Sekretarz Stanu MSZ III kwartał 2021 r. Więcej
RD370 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD371 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD219 MKDNiS
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKDNiS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD218 MKDNiS
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKDNiS II kwartał 2021 r. Więcej
UD216 MS
Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2021 r. Więcej
UC83 MFFiPR
Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
UD217 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
KPRM
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego IV kwartał 2021 r. Więcej
RD369 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD368 MRiRW
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2021 r. Więcej
UC82 MRPiT
Anna Kornecka Podsekretarz Stanu MRPiT II kwartał 2021 r. Więcej
UD215 MKiŚ
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
UD213 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. z autopoprawką Więcej
UD214 MKiŚ
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody MKiŚ IV kwartał 2021 r. Więcej
RD367 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
ID167 MRPiT
NIW
Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu MRPiT II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. z autopoprawką Więcej
IC10 MFFiPR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej MFFiPR III kwartał 2021 r. Więcej
RD366 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
UD211 MRiPS
MZ, MSWiA, MS, MI, MRiT
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD210 MRiPS
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej MRiPS IV kwartał 2021 r. Więcej
UD212 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS III kwartał 2021 r. Więcej
UD209 MKiŚ
Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju MKiŚ II kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 czerwca 2021 r. Więcej
RD363 MZ
Anna Goławska Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD365 MRiRW
Grzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD364 MRiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRiPS II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 maja 2021 r. w trybie obiegowym Więcej
RD362 MRPiT
Główny Geodeta Kraju
Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju MRPiT II kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 lipca 2021 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry