Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

104
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
105

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy

Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kwartał 2021 r. Więcej
104

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Pan Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii IV kwartał 2020 r./I kwartał 2021 r. Więcej
103

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020

Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Grudzień 2020 r. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, Rozporządzenie PRM z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2431)
ogłoszony
Więcej
102

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej IV kwartał 2020 r. Więcej
101

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020

Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, Rozporządzenie PRM z dnia 16.12.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2280)
ogłoszony
Więcej
100

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej

Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych IV kwartał 2020 r. Więcej
99

Projekt  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020

Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów IV kwartał 2020 r. Rozporządzenie PRM z dnia 30.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2128)
ogłoszony
Więcej
98

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej IV kwartał 2020 r. Rozporządzenie PRM z dnia 25.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2089)
ogłoszony
Więcej
96

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Pan Marek Niedużak Podsekretarz Stanu IV kwartał 2020 r. Więcej
95

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Marek Niedużak Podsekretarz Stanu I kwartał 2021 r. Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry