Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Liczba rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID276 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej
RD586 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r. Więcej
RD584 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON IV kwartał 2019 r. Więcej
ID275 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r. Więcej
RD585 MFIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju MFIiR IV kwartał 2019 r. Więcej
RD587 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej
RD583 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2019 r. Więcej
UC165 ME
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu ME IV kwartał 2019 r. Więcej
RD582 MSWiA
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
RC48
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej

do góry