Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD414
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w produkcji i zbycie świń związanymi z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, producenci świń prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami, ponoszą skutki tych ograniczeń w postaci obniżenia dochodów z tej działalności. Uwzględniając powyższe uruchomiona została pomoc dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze z ograniczeniami w związku z ASF.
Jednakże część producentów nie ma możliwości wykazania obniżenia dochodu obliczanego na warunkach określonych w przepisach § 13zl ust. 11 obowiązującego rozporządzenia z uwagi na znaczny wzrost produkcji świń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odrębnego sposobu wyliczania kwoty obniżonego dochodu w przypadku producentów, którzy w ciągu 12 miesięcy za który składany jest wniosek zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej z trzech lat poprzedzających ten okres.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Bartosik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2021
do góry