Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD411
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służy podwyższeniu wielokrotności kwoty bazowej do rzeczywistej jej wartości wynikającej z wysokości funduszu uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jednocześnie częściowo zniweluje dysproporcje uposażenia pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a pozostałymi służbami specjalnymi. Aktualnie obowiązujący mnożnik kwoty bazowej wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 718) nie uwzględnia zmian w wynagrodzeniach, które nastąpiły w latach 2018-2021. We wskazanym wyżej okresie dokonano zmiany uposażeń funkcjonariuszy ABW w drodze dwóch rozporządzeń, tj.: 
1)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1076); 
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 544).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podwyższa wielokrotność kwoty bazowej z 3,86 do 3,97. 
Podwyższenie tej kwoty nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa, natomiast urealni jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku ze zmianą rozporządzenia ABW nie będzie również wnioskowała o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry