Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID142
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, nastąpiły znaczące zakłócenia
w funkcjonowaniu gospodarki w wielu regionach świata, w tym w Polsce. W związku z zagrożeniem dla zdrowia obywateli, zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej, począwszy od marca 2020 roku, wprowadziła istotne restrykcje sanitarne, mające zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 mają bezprecedensową skalę i powodują znaczący spadek aktywności gospodarczej. Negatywny wpływ pandemii COVID-19  na gospodarkę Polski obejmuje m.in.:
- szok podażowy wynikający z zerwanych łańcuchów dostaw oraz braku dostępności pracowników;
- szok popytowy na skutek silnego spadku wydatków konsumentów oraz przedsiębiorstw, powodujący znaczący i szybki spadek przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności, z uwagi na restrykcje sanitarne w związku z chorobą COVID-19;
- niestabilność na rynkach finansowych, w tym znaczące spadki cen aktywów finansowych, surowców, osłabienie kursów walut i spadek płynności oraz zaostrzenie warunków kredytowych;
- spadek nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw.
Od jesieni 2020 roku, niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (kina, muzea, itp.), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia, rozrywka oraz transport, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii, która okazała się znacznie bardziej intensywna niż wiosną. Wsparcie dla nich zostało uwzględnione w „Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” („Program 2.0).
W związku z kontynuowaniem analizy sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność w poszczególnych branżach, oraz konsultacjami z przedsiębiorcami wskazującymi na straty ponoszone wskutek epidemii COVID-19 wskazane jest rozszerzenie listy działalności gospodarczych wspieranych w ramach Programu 2.0.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomenduje się rozszerzenie programu na przedsiębiorców prowadzących następujące działalności gospodarcze:
- 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 85.59.A Nauka języków obcych;
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
- 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2021 r. z autopoprawką oraz uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.02.2021
do góry