Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID194
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm ”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W styczniu 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju S.A. rozpoczął realizację rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 dla małych i średnich firm”, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. W ramach Programu, PFR udzielał finansowania przedsiębiorstwom, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19.
Program realizowany był w oparciu o umowy łączące Skarb Państwa z PFR – regulujące zasady powierzenia PFR przez Skarb Państwa realizacji Programu. W związku z powstaniem potrzeby doszczegółowienia kwestii obsługi odsetek od obligacji emitowanych przez PFR przedkładana jest niniejsza uchwała. Rozwiązania zawarte w projekcie regulują zasady obsługi odsetek od obligacji środkami pochodzącymi z emisji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2021
do góry