Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD331
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447). 
Wydłużony został do dnia 9 kwietnia 2021 r. okres, w którym przewidziano określone ograniczenia w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto z uwagi na znaczną liczbę zakażeń spowodowanych tym wirusem rozszerzono ograniczenia, które dotychczas były wprowadzone na terenie określonych województw, na terytorium całego kraju. Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447).
Wydłużony został do dnia 9 kwietnia 2021 r. okres, w którym przewidziano określone ograniczenia w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 
W projekcie przewiduje się wprowadzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które aktualnie obowiązują na terytorium województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Powyższe uzasadnione jest z uwagi na fakt, iż:

1) wskaźnik średniej dziennej liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców przekroczył w skali kraju wartość 50 (50,1), w tym dla przykładu w województwie: dolnośląskim - 51,0, kujawsko-pomorskim - 53,0, lubuskim - 56,5, mazowieckim - 63,1, pomorskim - 60,6, śląskim - 57,6, warmińsko-mazurskim - 63,6;

2) wskaźnik wykorzystania (zajętości) łóżek w szpitalach udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych wynosi 71%;

3) wskaźnik wykorzystania (zajętości) łóżek respiratorowych w szpitalach udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych wynosi 72%.

Ponadto zostały doprecyzowane przepisy dotyczące możliwości korzystania z usług hotelarskich o określone grupy osób. Wprowadza się również zwolnienie z zakazu zgromadzeń określonych grup osób przystępujących do określonych egzaminów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Goławska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 marca 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2021
do góry