Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID192
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Mając na względzie drugą i trzecią falę pandemii COVID-19, w okresie od listopada 2020 roku, polskie władze wprowadzały obostrzenia, których celem było przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Jednym ze skutków wprowadzanych obostrzeń było ograniczenie działalności gospodarczej przedsiębiorców. W celu zapewnienia przedsiębiorcom wsparcia finansowego, pod koniec listopada 2020 r., PFR formalnie rozpoczął procedurę zatwierdzenia nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorców. Nowy instrument zakłada wsparcie przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki obostrzeń obowiązujących w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., poprzez udzielanie pożyczek preferencyjnych. Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75% jej wartości nominalnej. W dniu 17 czerwca 2021 r., Komisja Europejska decyzją o sygn. SA.62752 formalnie wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w formie Pożyczki Preferencyjnej 2.0. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem zmiany Programu jest wprowadzenie Pożyczki Preferencyjnej 2.0 do istniejących już instrumentów wsparcia przedsiębiorców. Dodatkowo, do Programu zostaną wprowadzone zmiany związane z przyznaniem PFR możliwości obsługi odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR ze środków pochodzących z emisji obligacji, które nie zostały wydatkowane na wsparcie przedsiębiorców, a także doprecyzowujące zasady rozliczania wynagrodzenia należnego PFR, które wynikają z zakładanych zmian do umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa, a PFR.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Piechowiak Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 września 2021 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2021
do góry