BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/komit/4958,Powolanie-Komisji-Konkursowej-do-spraw-opiniowania-ofert-zlozonych-w-edycji-2018.html
2021-05-13, 05:48

Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - plik WORD

Zarządzenie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - plik PDF

Załącznik nr 1 - plik WORD

Załącznik nr 1 - plik PDF

Załącznik nr 2 - plik WORD

Załącznik nr 2 - plik PDF

Załącznik nr 3 - plik WORD

Załącznik nr 3 - plik PDF

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony