UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakty z obywatelami i mediami

Zgodnie z § 22 regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obsługą prasową i informacyjną Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Wicepremierów oraz organów pomocniczych powoływanych przez Premiera i obsługiwanych przez KPRM zajmuje się Centrum Informacyjne Rządu.

Zasady udostępniania informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm.). Informacje, które nie wymagają uprzedniego przygotowania, są udzielane telefonicznie. Informacje, które wymagają dodatkowych działań lub konsultacji z innymi organami administracji publicznej są przygotowywane najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od skierowania zapytania. Jeżeli informacja nie może być udzielona w tym terminie, Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia zainteresowaną redakcję lub obywatela o powodach opóźnienia oraz o terminie przekazania odpowiedzi na zapytanie. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej odpowiedź jest przekazywana najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia pytania.

Centrum Informacyjne Rządu odpowiada także na listy nadsyłane pocztą, pocztą elektroniczną a także przez ePuap. Odpowiedzi udzielane są najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni.

Aby usprawnić komunikację z obywatelami i ułatwić dostęp do informacji publicznej, zostały utworzone adresy e-mailowe:

bip@kprm.gov.pl - przeznaczony dla obywateli do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych (tel. 22 694 74 70),

dziennikarze@kprm.gov.pl - służący WYŁĄCZNIE do przesyłania pytań od dziennikarzy (tel. 22 694 74 74, faks: 22 840 38 10),

a także kontakt@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań, sugestii i propozycji od obywateli (tel. 222 500 151, faks: 22 694 71 56).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Centrum Informacyjne Rządu może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 

Szczegóły dotyczące akredytacji oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za wydarzenia podawany jest w zapowiedziach. Akredytacje na wydarzenia można uzyskać online przez formularz elektroniczny.


 

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2008
Data modyfikacji : 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry