UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłosił nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych.

Informacje na temat prowadzonego naboru są zamieszczone na stronie internetowej EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/sne.

EFSA poinformowała, że nabór prowadzony jest w formule permanent call.

MSZ przypomina, że zgłoszenie kandydata do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich jest obowiązkowe.

Zgodnie z „Zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich należy przesłać do Sekretarza KSE.

W sprawie ww. konkursu można się kontaktować: irena.redlinska@msz.gov.pl.  

Metadane

Data publikacji : 04.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska, MSZ
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry