UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych - nabór stały

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła nabór na stanowiska ekspertów narodowych

Informacje dot. naboru: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

Lista stanowisk:

ECHA/SNE/001

SCIENTIFIC OFFICER - COMMITTEES SECRETARIAT

ECHA/SNE/002

LEGAL OFFICER

ECHA/SNE/003

SCIENTIFIC OFFICER - BIOCIDES

ECHA/SNE/004

ADMINISTRATOR/SCIENTIFIC OFFICER – REGISTRATION 2018 AND COMPANY SUPPORT

ECHA/SNE/005

SCIENTIFIC OFFICER – POISON CENTRES

ECHA/SNE/006

SCIENTIFIC OFFICER – PROCESSING AND ANALYSIS OF DATA

ECHA/SNE/007

SCIENTIFIC OFFICER – CLASSIFICATION AND LABELLING

ECHA/SNE/008

SCIENTIFIC OFFICER – RISK MANAGEMENT

ECHA/SNE/009

SCIENTIFIC OFFICER – SOCIO-ECONOMIC ANALYST

ECHA/SNE/010

SCIENTIFIC OFFICER – SUBSTANCE AND DOSSIER EVALUATION

ECHA/SNE/011

PROJECT COORDINATOR FOR ACTIVITIES FOR EU CANDIDATE AND POTENTIAL CANDIDATE COUNTRIES

ECHA/SNE/012

ADMINISTRATOR WITH EXPERIENCE IN GOVERNANCE

ECHA/SNE/013

ADMINISTRATOR WITH EXPERIENCE IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS IMPROVEMENT INITIATIVES

ECHA/SNE/014

IT PROJECT MANAGER

ECHA/SNE/015

IT SERVICE MANAGER

Zgodnie z „Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • dokumenty wymagane przez Agencję ECHA
  • życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko  imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie kandydata (od pracodawcy), jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przed zgłoszeniem do Agencji ECHA, przedłożyć do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich

WW. dokumenty należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry