UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie Europejskiego Komitetu Regionów o możliwości oddelegowania do jego służb na stanowiska ekspertów narodowych

Europejski Komitet Regionów informuje o możliwości oddelegowania do jego służb na stanowiska ekspertów narodowych

W celu zgłaszania kandydatur przez przyszłych ekspertów krajowych, Europejski Komitet Regionów stworzył BAZĘ danych. Dostęp do bazy danych, tekst przepisów (decyzja 438/2015) mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych w służbach Europejskiego Komitetu Regionów oraz inne informacje, znajdują się na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Regionów (http://cor.europa.eu) w zakładce „O nas" (w rubryce Organizacja, w części Zatrudnienie (Oddelegowani eksperci krajowi)).

Jednocześnie, uprzejmie przypominam, że zgodnie z obowiązującymi procedurami kandydatura na stanowisko eksperta narodowego do struktur UE podlega obowiązkowej akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich. W związku z tym, w przypadku wyboru przez Europejski Komitet Regionów kandydata na stanowisko eksperta narodowego, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia kandydata do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich

Załaczniki opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

  1. Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach UE, dokument przyjęty przez KSE 20.02.2014r.
  2. Decyzja Europejskiego Komitetu Regionów (decyzja 438/2015)

Metadane

Data publikacji : 21.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry