UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Operacji w Departamencie Systemów Kolejowych

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Operacji w Departamencie Systemów Kolejowych

Informacje ws. naboru opublikowano na stronie ERA.                                                                                           

Termin zgłoszenia kandydata nie został określony, w związku z tym, uprzejmie przypominam, że kandydat przed oficjalnym zgłoszeniem podlega obowiązkowej akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich (KSE).
W tym celu pracodawca zgłasza kandydata  do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Ponadto dokumenty, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej”  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.   

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem.

UWAGA: Kandydat powinien również zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie (For applications to be valid, the candidates must submit the ERA application form duly completed in English.

Applications must be sent by email to mailbox jobs@era.europa.eu clearly indicating the call for interest reference number in the subject line. In order to facilitate the process, all communication to applicants concerning this vacancy will be in English).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 18.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry