UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ogłosiła nabór na stanowiska ekspertów narodowych

Do Państwa wiadomości w załączeniu dokument ENISA ws. naboru (Ref. ENISA-SNE-2020-03).

ENISA rozpoczęła prowadzony  na bieżąco nabór na 5 stanowisk ekspertów narodowych (nabór jest otwarty do kwietnia 2022 r., 22.00 CET).
Podjęcie obowiązków przez eksperta przewidziane jest w 2020 r.

ENISA poszukuje kandydatów spełniających 1 lub więcej z poniższych profili:

  1. Knowledge and experience in cybersecurity.
  2. Sectorial ict technical or ict policy knowledge and experience, and proven professional understanding of cybersecurity issues.
  3. Good background in policy, economics, international relations, social sciences, eu public sector, etc. with a relevant link to cybersecurity.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Przed przekazaniem dokumentów do ENISA - pracodawca powinien zgłosić kandydata do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w celu akceptacji kandydata przez Komitet do Spraw Europejskich.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:
               1). Dokumenty wymagane przez ENISA
(pkt 8. How can I apply ?).
               2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji. (np. dane adresowe, wykształcenie, ukończone szkoły, znajomość języków obcych).
Prosimy kandydatów o zapoznanie się z treścią dokumentu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko eksperta narodowego do pracy w instytucjach, organach oraz innych jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać pocztą do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres:  
irena.redlinska@msz.gov.pl oraz na adres: irena.redlinska@kprm.gov.pl.

Przed przekazaniem dokumentów bardzo proszę o kontakt

Metadane

Data publikacji : 08.05.2020
Data modyfikacji : 17.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Redlińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry