UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Komunikaty

Komunikat z XVI posiedzenia Rady

Komunikat z XVI posiedzenia

Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia 4 lipca 2018 r.

 

          W dniu 4 lipca 2018 r. odbyło się szesnaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Posiedzenie zainaugurowali Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Współprzewodniczący strony rządowo-samorządowej oraz Pan Krzysztof Balon, Współprzewodniczący strony pozarządowej.

          W trakcie posiedzenia Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie następujące dokumenty: projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia o opiece zdrowotnej nad uczniami, projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby, projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO, projekt programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, projekt Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO oraz projekt Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Równocześnie Rada, po analizie projektów ww. programów, zwróciła się do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego o przedstawienie kompleksowej koncepcji polityki rządu na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich. W trakcie posiedzenia omówiono także informację KRRiT o realizacji obowiązków nadawców publicznych dotyczących nieodpłatnego informowania w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD pn. Youth Stocktaking Report. Engaging and empowering youth in OECD countries – How to bridge the governance gap, po analizie którego Rada zwróciła się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań na rzecz opracowania i wdrożenia polityki na rzecz młodzieży. Rada wyznaczyła również swojego przedstawiciela do udziału w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

          Pan Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, przedstawił zakres spraw oraz podjętych uchwał podczas ostatniego posiedzenia Komitetu ds.   Pożytku Publicznego, w tym dotyczących budżetów partycypacyjnych, ochrony prawnej wolontariuszy oraz przybliżył procedowane zmiany w przepisach PKW dające możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych udziału w pracach komisji wyborczych.

          Pani Weronika Najda, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiła informację o pracach nad rekrutacją do VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przypomniała, że termin składania dokumentów mija w dniu 31 lipca br. oraz zachęciła do przekazania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego informacji o naborze kandydatów ze strony pozarządowej do Rady VI kadencji.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry