BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/rzadowy-fundusz-inwesty/7827,Ogloszenia-Prezesa-Rady-Ministrow-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-sa.html
2021-10-25, 08:30


Podstawa prawna:
Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662)
Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 1011)
Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 1046)

 

Prezes Rady Ministrów
ogłasza pierwszy nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL

Termin składania wniosków: od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wzór wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody.

 

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Prosimy o kierowanie pytań dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz naboru wniosków o wsparcie na podstawie ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL na adres e-mail: rfil@kprm.gov.pl

Informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdują się również na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.08.2020
Data modyfikacji : 16.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Sierpińska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Sierpińska

Opcje strony